וולובלסקי מרדכי מוטי
שנת לידה: תש"ב 1942
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
חוינה יעקב
 
חוינה (אורמן) רבקה
וולובלסקי דוד
 
וולובלסקי (קובל) בתיה
    וולובלסקי (חוינה) ניבה   וולובלסקי מרדכי מוטי    
ילדי האישיות המוצגת:   מרום (וולובלסקי) ליאת    פלג (וולובלסקי) אורית
מוטי וולובלסקי (משמאל), בחצר ברחוב נחמה, 1946, תש"ז
מרדכי וולובלסקי (גוש שמאל, שורה שנייה מלמטה, שני מימין). בתמונת מחזור תשט"ז, 1956