גיל (איזנברג) ניבה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: מורה
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
קוסקס עמוס
 
קוסקס מזל
תמונה חסרה
תמונה חסרה
איזנברג חנן לייב
 
איזנברג (יושפה) פנינה
    גיל (קוסקס) משה   גיל (איזנברג) ניבה    
ילדי האישיות המוצגת:   גיל ליאור
ניבה איזנברג (למעלה שנייה מימין) וחבריה לכיתה בבית ספר "בארי", שנות החמישים (למאה ה-20)
ניבה אייזנברג (שורה עליונה, שנייה משמאל) כתה ו' בית הספר "בארי, ראשון לציון, התש"י, 1950: מושרה חנה אברהמית
זיכרון מניבה למיכלי גוטרמן, חברתה לכיתה, לקראת סיום בית ספר "בארי", 1955