שפייר (פרימן) ורדה
שנת לידה: תרס"ח 1908
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשל"ב 1972
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
פרימן יעקב
 
פרימן (ירובסקי) סוניה שרה
    שפייר לודוויג   שפייר (פרימן) ורדה    
ילדי האישיות המוצגת:   שפייר דוד    שפייר דני
ורדה פרימן ואחיה אליאל, ראשית המאה העשרים
ורדה פרימן (מימין) ואחיה אליאל (משמאל), סבא יוסף ירובסקי ועל ברכיו נכדו יוסף פרימן דרור, התרפ"ד, 1924
ורדה פרימן (מימין) ומאירה שור, התרפ"ז, 1927
ורדה שפייר וילדיה, התש"ו, 1946