גולינקין מרים
שנת לידה: תרנ"א 1891
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: זמרת
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשנ"ב 1992
גולינקין מרדכי
 
גולינקין אלקה
תמונה חסרה
 
    גולינקין מרדכי   גולינקין מרים