רובין (יעקובי) צילה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
רובין שלמה
 
רובין מרים
תמונה חסרה
תמונה חסרה
יעקובי מרדכי
 
יעקובי רחל
    רובין שבתאי   רובין (יעקובי) צילה