גיבשטיין יהושע
שנת לידה: תרמ"ג 1883
מקום לידה: רוסיה, אוגוסטוב
שנת עלייה: תרצ"א 1931
שנת הגעה למושבה: תרצ"א 1931
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תש"כ 1960
פובימברובסקי אליעזר אברהם
 
פובימברובסקי רחל
תמונה חסרה
תמונה חסרה
גיבשטיין בצלאל זאב
 
    גיבשטיין (פובימברובסקי) קנדל יוכבד   גיבשטיין יהושע    
ילדי האישיות המוצגת:   גיבשטיין בצלאל זאב    גיבשטיין גלזר יהודית    גיבשטיין ברוריה    גיבשטיין שלמה    אגם (גיבשטיין) יעקב    גיבשטיין משה    גיבשטיין חנניה
ספרו של יהושע גיבשטיין
 
בשנת 1954 הגיע מארה"ב לביקור משפחתי אחיו של יהושע גיבשטיין. הרב גיבשטיין דיבר אתו על "אתחלתא דגאולה" וניבא שכעבור שנתיים תתחולל בארץ מלחמה והניצחון יהיה גדול. שנתיים מאוחר יותר, בשנת 1956, נערך בהצלחה רבה מבצע קדש.
 
 

הרב יהושע גיבשטיין נולד באגוסטוב, רוסיה. למד בישיבות וולוז'ין וסופרוסלה ובעודו תלמיד, אימץ לעצמו את דרך הצומות, דרך שהמשיך בה עד יום מותו. הוסמך לרבנות ובמקביל, במטרה לקבל את הכרת השלטונות הרוסיים בתואר הרב, למד לימודים כלליים ואף האמין בחשיבותם של הלימודים הללו. גם מעבודה ציבורית לא משך את ידו והקים בעירו אוגוסטוב, ובערים הסמוכות סניפים של "החלוץ המזרחי".
בשנת התרצ"א, 1931, עלה לארץ עם משפחתו והשתקע בראשון לציון. כאן הקים סניף של "משמרת שבת" למניעת חילול שבת, פעל לחידוש התלמוד תורה ו"בית יעקב" ותרם הרבה מכספו לצדקה.
נאמר עליו שהיה כל כך ממעט בדיבור בענייני חול, כי נזהר מלשון הרע ומרכילות, עד כי נקרא בפי בני המושבה "השותק". לעומת זאת, בעינייני יהדות וארץ ישראל "היה כמעין המתגבר" וזאת כדי לשכנע, להסביר ולצלול בים התורה וההלכה.
בשנותיו האחרונות קיים בבית הכנסת של חסידי חב"ד שיעור למתפללים בין "מנחה" ל"מעריב".
עוד טרם עליתו לארץ פירסם את ספרו "דעת תורה" שעסק בספרי בראשית ושמות. בארץ נדפסו ספריו "דעת תורה" על ספרי ויקרא, במדבר ודברים; ספר "חקר קוהלת" והחוברת "השתלמות האדם והשבת" שיצאה בעילום שם ובשער החוברת נכתב: "הוצאת בית הספר החרדי לבנות "בית יעקב" בראשון לציון".