ברעם (אברמוב) מרגלית
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
אברמוב אברהם ביקו
 
אברמוב (ניניו) דבורה
    ברעם שלמה   ברעם (אברמוב) מרגלית    
ילדי האישיות המוצגת:   ברעם דוד דדי    ברעם דורית
מרגלית אברמוב (מימין) עם אחיה יוסי ואחותה חיה, התרצ"ז, 1937 (באדיבות ישראל נגלית לעין)