גרשברג אברהם
שנת לידה: תרמ"ו 1886
שנת עלייה: תרע"ח 1918
שנת הגעה למושבה: תרפ"ג 1923
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: פקיד
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תש"ך 1960
צלליכין יהודה אידל
 
צלליכין (בנינסון) חסיה
גרשברג מאיר
 
גרשברג חנה
    גרשברג (צלליכין) אלישבע   גרשברג אברהם    
ילדי האישיות המוצגת:   נוז'יק (גרשברג) חנה    גורדון (גרשברג) טמירה
אברהם גרשברג בעת שירותו בצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה

אברהם גרשברג נולד באוקראינה, בעיירה ליפוביץ, פלך קיוב.
למד לימודי יהדות ובמקביל - לימודים כלליים ועמד בבחינות הבגרות כאקסטרן.
בשנת התרע"ב, 1912, יצא בדרכו לארץ ישראל והתעכב בלונדון אצל בני משפחתו.
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, התגייס לצבא הבריטי, למד בבתי ספר צבאיים והגיע לדרגת סרג'נט מייג'ר. ראשון המתגייסים היהודיים באנגליה לגדודים העבריים שהקימו ז'בוטינסקי וטרומפלדור - היה מן הפעילים בגדודו, השתתף בכיבוש הארץ על ידי גנרל אלנבי.
אחרי המלחמה, עבד בירושלים במשרד לעבודות ציבוריות של ממשלת המנדט.
עם נישואיו לאלישבע זוסמן לבית צלליכין, בשנת התרפ"ג, 1923, התיישב בראשון לציון.
בשנת התרפ"ט, 1929, משפרצו המאורעות, קיבל על עצמו את הפיקוד על ההתארגנות הצבאית להגנת המושבה מטעם ועדת הביטחון של המועצה המקומית. הוא פקד להוציא את הנשק החבוי בעליות הגג ולרכזו בבית צלליכין, ליד בית הכנסת. הנשק חולק למבוגרים שתפסו עמדות סביב המושבה והיו בקשר עם רוכבי הסוסים. בתוך פעילותו ב"הגנה", גייס גם את צעירי המושבה והחל (יחד עם אהרון רבינוביץ) לאמנם בנשק במרתפי היקב. כחבר בלשכת "בני ברית", היה במשך שנים בוועד הפקידים ומופקד על הרכבת מוסדות הלשכה. תרם רבות לפיתוח גמילות החסדים שליד הלשכה. בימים הנוראים עבר לפני התיבה כשליח ציבור ואת התמורה נהג לתרום לקרן גמילות החסדים; חבר בהנהלת "הלואה וחסכון"; חבר בוועד בית הספר; ממקימי הגימנסיה הריאלית במושבה.