ויגודסקי פניה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשי"ב 1952
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    ויגודסקי יחיאל   ויגודסקי פניה    
ילדי האישיות המוצגת:   צלליכין (ויגודסקי) שושנה