צלניקר שלום מאיר
שנת לידה: תרס"ב 1902
מקום לידה: פולין
שנת עלייה: תרפ"ו 1926
שנת הגעה למושבה: תר"צ 1930
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: פרדסן
שנת עזיבה: תשל"ב 1972
שנת פטירה: תשמ"ה 1985
קפלן אהרון
 
קפלן הדסה
צלניקר אברהם
 
צלניקר (מנדלבוים) ליבה
    צלניקר (קפלן) צפורה   צלניקר שלום מאיר    
ילדי האישיות המוצגת:   גרין (צלניקר) ציונה    צלניקר לזר אהובה
תעודת עלייה של מאיר שלום צלניקר
שלום צלניקר מוביל עגלה רתומה לחמור

מאיר שלום צלניקר נולד בונגרוב, פולין. למשפחה חרדית, עזב את המשפחה ועלה לארץ ישראל בקבוצת נוער (לאחר שעזב את פולין ישבה עליו משפחתו "שבעה"). עם עלייתו לארץ הגיע לראשון לציון. תחילה עבד בחפירת בורות ספטינג (בורות ביוב/ניקוז) ובהמשך קנה פרדס והיה לחקלאי. לימים עבר עם רעייתו לירושלים והעסיק עצמו בלמידה. עם פטירתו נקבר בהר הזיתים בירושלים.