וינר נחום
שנת לידה: תרס"א 1901
מקום לידה: פולין, לודז'
שנת עלייה: תרצ"ה 1935
שנת הגעה למושבה: תרצ"ה 1935
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: אופה
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשכ"ט 1969
 
וינר אריה זאב
 
וינר חיה שרה
    וינר נחה   וינר נחום    
ילדי האישיות המוצגת:   אלישיב (וינר) מרגלית    וינר יהודה    בן צור (וינר) עדנה
תעודת אופה מוסמך של נחום וינר, פולין, לודז', 1933
טופס לקבלת רשות להשתקע בארץ
מכתב המאשר שנחום וינר הנו אופה מוסמך שבעזרתו קיבל סרטיפיקט (אישור עלייה) להעלאת בני משפחתו מפולין לארץ
תעודת התאזרחות בארץ של נחום וינר
איגרת חוב של נחום וינר מתקופת המנדט הבריטי

נחום וינר נולד בלודז', פולין. בשנת התרצ"ה, 1935, עלה לארץ, לראשון לציון. כאופה מוסמך, בעל דיפלומה במקצוע זה מפולין, עבד בקואופרטיב במושבה. שנתיים לאחר בואו קיבל ממשלת המנדט, בזכות מקצועו הנדרש, סרטיפיקט (אישור עלייה) עבור אשתו וילדיו, שנותרו בפולין, והביאם אליו.
נפטר בעודו צעיר לימים והובא לקבורה בבית הקברות הישן בראשון לציון.