גולדברג עמנואל
שנת לידה: תרפ"ב 1922
מקום לידה: גרמניה
שנת עלייה: תרצ"ט 1939
שנת הגעה למושבה: תשט"ו 1957
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תש"ס 2000
ארליך שלמה
 
ארליך (גורביץ) לאה
גולדברג זאב
 
גולדברג צילי
    גולדברג (ארליך) מרים   גולדברג עמנואל    
ילדי האישיות המוצגת:   ורש (גולדברג) דרורה    מושכל (גולדברג) אילנה לנה
עמנואל גולדברג (יושב במרכז) עם הוריו ואחיו הילד ומשה, תמונה אחרונה טרם לכתם למחנות ההשמדה.
עמנואל, רעייתו ובנותיהם בעת שהותם בפולין, התשי"ג, 1953.

עמנואל גולדברג נולד בגרמניה בשנת התרצ"ט, 1939 ניצל מהמשטר הנאצי בזכות היותו בהכשרת הנוער בפרנקפורט ועלה לארץ בעזרת יוסף בורג.
עם עלייתו הגיע לכפר חסידים ובהמשך עבר לגן שמואל שם הושפע מהחינוך של השומר הצעיר.
לאחר נישואיו והולדת הבת דרורה, עזבו בני הזוג את הארץ ועברו להתגורר בוורוצלב פולין, שם קיוו ללמוד את השיטה הקומוניסטית ולהביאה ארצה.
בפולין עבד כמסגר ונאסר עליו לקיים קשר עם הארץ. בשנת תשט"ו, 1957, שב ארצה לאחר שהופעל לחץ דיפלומטי להשבתו, אולם בשל הכינוי "קומוניסט" שדבק בו, לא נקלט בארץ. הוא חזר לגרמניה, סיים לימודי הנדסה והשתלם במפעל "בייר" והתמחה בהתפלת מים, בנוסף עסק רבות בחקר השואה ואוצרות התרבות היהודיים שנותרו.
עם פרישתו לגמלאות, שב ארצה ועסק בציור בזמנו הפנוי.