אייזן יוסף
שנת לידה: תש"ה 1945
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
שפיר אברהם
 
שפיר רבקה
תמונה חסרה
אייזן פישל פליקס
 
אייזן רבקה
    אייזן (שפיר) אילנה   אייזן יוסף    
ילדי האישיות המוצגת:   אייזן אופיר    אייזן אלון    אדלר (אייזן) אורית
יוסי אייזן (למטה, שני מימין לתמונת בית הספר) בתמונת המחזור של בית ספר "חביב", התשי"ט, 1959
יוסי אייזן (גוש שני מימין שורה שלישית מלמטה, ראשון משמאל) בתמונת המחזור של הגימנסיה הריאלית ראשון לציון, התשכ"ג, 1963