וקסלמן שרה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשנ"א 1991
וקסלמן ישראל
 
וקסלמן (פרנקל) חיה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    וקסלמן שלמה   וקסלמן שרה