דמארי יהודה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תרפ"ח 1928
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
דמארי שלמה
 
דמארי נעמי
      דמארי יהודה    

נפטר מטיפוס בילדותו