וילסון (שצגלוויצקי) טובה
שנת לידה: תרל"ב 1872
מקום לידה: ביאליסטוק
שנת עלייה: תר"ע 1910
שנת הגעה למושבה: תרצ"ד 1934
מקום מגורים במושבה: בית פוחצ'בסקי
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תש"ז 1947
וישניצקי יעקב מאיר
 
וישניצקי פייגה
שצ'גלוויצקי אברהם
 
    וילסון (וישיניצקי) שמואל נתן   וילסון (שצגלוויצקי) טובה    
ילדי האישיות המוצגת:   ברויטמן (וילסון) צפורה    פוחצ'בסקי (וילסון) עדה עידה    וילסון אברהם אייבי    וילסון יהודית    וילסון נחמה    וילסון שושנה ג'ני    וילסון יעקב ג'ק    ויסבורד (וילסון) שרה
טובה וילסון בצעירותה
טובה וילסון וילדיה בביאליסטוק