קרויזמן אלתר
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה: נספה בשואה
 
תמונה חסרה
קרויזמן אברהם דניאל
 
קרויזמן (פלונטין) צפורה
      קרויזמן אלתר