אברמסון טוביה
שנת לידה: תרע"א 1911
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשמ"ז 1987
גולדשמיט גרשון
 
גולדשמיט מלכה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
אברמסון רפאל
 
אברמסון (הוכברג) סוניה
    אברמסון (גולדשמיט) פנינה   אברמסון טוביה