זינר (שורץ) חנה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשס"ג 2003
זינר דוד
 
זינר (קעטבי) יפה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
שורץ יוסף
 
שורץ מרים
    זינר נחמן אריה   זינר (שורץ) חנה