גורן (ווליכובר) ריבה רבקה
שנת לידה: תרע"ח 1918
שנת עלייה: תרצ"ה 1935
שנת הגעה למושבה: תרצ"ז 1937
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשע"ב 2011
גודורין אריה לייב
 
גולדרין בלומה
ווליכובר אייזיק
 
ווליכובר ברינדל
    גורן (גולדורין) ברוך   גורן (ווליכובר) ריבה רבקה    
ילדי האישיות המוצגת:   גורן ארי    שטראוס (גורן) ברוריה בויה    יהב (גורן) איריס
ריבה גורן בקטיף בפרדס בראשון לציון התרצ"ט, 1939
ריבה וברוך גורן עם בנם ארי
 
צביה הילמן, הייתה המדריכה של ריבה ב"שומר הצעיר" ברובנה ולימים היו לשכנות בראשון לציון
 
 

ריבה גורן נולדה ברובנה. בנעוריה הייתה חברה בתנועת "השומר הצעיר" ועברה הכשרה על מנת להיקלט בקיבוץ בארץ. בשנת התרצ"ה, 1935, עלתה ארצה, לתל אביב, ושהתה בבית הפועלות בו הכירה את ברוך.
עם המעבר לראשון לציון, עבדה בצביעת עצים בפרדסים, בבית אריזה ובבית החרושת לגומי "גמיש".
משנולדו הילדים הייתה לעקרת בית ומשבגרו, החלה לעבוד ככוח עזר בבית החולים "אסף הרופא"