אגרנט (שוורץ) רבקה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
אגרנט עזריאל פנחס
 
אגרנט (כהן) חיה לאה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
שוורץ מרדכי
 
שוורץ שרה
    אגרנט דב   אגרנט (שוורץ) רבקה