אגרנט (ניידיץ) רבקה
שנת לידה: תרפ"ד 1924
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשע"ד 2014
אגרנט עזריאל פנחס
 
אגרנט (כהן) חיה לאה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
ניידיץ ישראל
 
ניידיץ סוניה
    אגרנט שמעון שמואל   אגרנט (ניידיץ) רבקה