גרפינקל אלכסנדר
שנת לידה: תרפ"ה 1925
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: פקיד
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
גרפינקל ז'ק יעקב
 
גרפינקל (רוזן) רבקה
    גרפינקל נחמה   גרפינקל אלכסנדר    
ילדי האישיות המוצגת:   גרפינקל דורון    שביט איריס