שילוני (רפפורט) יהודית
שנת לידה: תרנ"ו 1896
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תש"ל 1970
מקום קבורה: ישראל, ירושלים
שילוני נחמן אריה
 
תמונה חסרה
רפפורט כתריאל
 
רפפורט (טוקולסקי) צפורה
    שילוני אברהם   שילוני (רפפורט) יהודית    
ילדי האישיות המוצגת:   שילוני עדי    שילוני רם