סגל דוד
שנת לידה: תקצ"ה 1835
שנת עלייה: תרמ"ה 1885
שנת הגעה למושבה: תרמ"ה 1885
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: איכר, כורם
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תר"פ 1920
השתייכות לקבוצות
 
תמונה חסרה
סגל משה
 
סגל פיגה
    סגל (ואגשל) מאטיל   סגל דוד    
ילדי האישיות המוצגת:   בן הריאל (סגל) פיגה    סגל ישראל    סגל זליג    סגל עמנואל

דוד סגל נולד בגימאלאף, גליציה. גדל והתחנך בעיירה הוסיאטין. קיבל חינוך דתי וכללי. התמנה מטעם הממשלה לרשם לידות ונפטרים ועריכת סטטיסטיקה.
בשנת התרמ"ה, 1885, עלה לארץ, התיישב בראשון לציון והיה לכורם ואיכר.
במסגרת פעילותו הציבורית, חבר ועד המושבה. בשנת התרס"ג, 1903, כיהן כראש הוועד אולם התפטר באמצע כהונתו.

מקורות לציוני דרך
רשימת אזרחי המושבה למשפחותיהם ולאחוזותיהם (רשימת "אזרח" בעל אחוזה), תרס"א, 1901. ע2- 1/2 (1). ארכיון המוזיאון.
יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941.
פרימן, א"מ. ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים.
ראיונות עם צאצאים