גרשוני (גרשונוביץ) נעמן זוסיא
שנת לידה: תר"ע 1910
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשכ"ז 1967
ברגר חיים עקיבא
 
ברגר רבקה
גרשונוביץ חיים
 
גרשונוביץ (שקולניק) יענטי יונה
    גרשוני (ברגר) שרה סוניה   גרשוני (גרשונוביץ) נעמן זוסיא    
ילדי האישיות המוצגת:   זלצר (גרשוני) רבקה    פלדי (גרשוני) עדינה    תמרי (גרשוני) נאוה
נעמן גרשוני (יושב שני משמאל) במקהלת ראשון לציון, המנצח ד' חיטריק, תרצ"ג, 1933.
נעמן ושרה גרשוני ובנותיהם בחצר הבית ברחוב דרור, 1946

נעמן זוסיא גרשוני נולד בראשון לציון. למד בבית הספר העממי ("חביב") במושבה.
בהיותו ספורטאי, שיחק בקבוצת הכדורגל של המכבי והשתתף בתחרויות אתלטיקה רבות. כבעל קול בריטון יפה, השתתף במקהלת המושבה.
בשנות השלושים (למאה העשרים), כשהפעילו הוריו את קולנוע "נעמן", היה מסריט הסרטים.
שירת כנוטר במשטרת היישובים העבריים. בהמשך, חקלאי.
לאחר שחלה במלריה, החל לעסוק במסחר ופתח מכבסה בבית הוריו שברחוב הרצל. מאוחר יותר, היה לבעל חנות נעליים "נעלי נעמן".