כץ אהרון
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תש"י 1950
מקום קבורה: ארה"ב
השתייכות לקבוצות
חומה ברוך
 
חומה שרה טויבא
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    כץ (חומה) חנה   כץ אהרון    
ילדי האישיות המוצגת:   כץ גיטל    כץ אברהם    כץ ישראל