גשרי פנינה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
גשרי (מוסטובוי) זלמן
 
גשרי (ברקוביץ) שולמית
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    גשרי שי   גשרי פנינה    
ילדי האישיות המוצגת:   גשרי זיו    גשרי אלירן    גשרי אלעד