רוגוטנר (סניור) צפורה
שנת לידה: תרע"ו 1916
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תש"ן 1990
רוגוטנר מנשה
 
רוגוטנר שרה
תמונה חסרה
סניור דוד
 
סניור פלורה
    רוגוטנר אליהו   רוגוטנר (סניור) צפורה    
ילדי האישיות המוצגת:   איזנברג (רוגוטנר) דפנה    רוגוטנר מנשה    פאר (רוגוטנר) שרה
 
בספר הזכרונות של צפורה קליביצקי יש זכרון מצפורה סניור, לימים סניור משמע שצפורה סניור סיימה את בית הספר העממי (לימים "חביב"), בשנת 1932.