בקר משה
שנת לידה: תרל"ז 1877
שנת עלייה: תרס"ז 1907
שנת הגעה למושבה: תרס"ט 1909
מקום מגורים במושבה: בית יודילוביץ ד.
עיסוק: איכר
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תש"ו 1946
מלצר ליב
 
מלצר רחל
בקר מנחם מנדל
 
בקר רוזה
    בקר בילה בלהה   בקר משה    
ילדי האישיות המוצגת:   בקר אליעזר    בקר ניסן    זלסקי (בקר) לאה    בקר שמואל    בקר עמנואל    בוטקובסקי (בקר) הדסה    בקר אבשלום    בקר יהודה    בקר יגאל
הוריו של משה בקר, מנחם מנדל ורוזה רייזל בקר
משה בקר (שני מימין) בחוות הניסיונות שליד הכנרת, ראשית המאה העשרים
משה בקר (יושב משמאל) ובלהה רעייתו (עומדת משמאל) וילדיהם, ראשית שנות העשרים (למאה ה-20)

משה בקר נולד בווילנה. ניהל שם בית אבות. חבר ב"פועלי ציון". רב ותלמיד חכם.
בשנת התרס"ז, 1907, עלה לארץ עם משפחתו ופנה להתיישבות.
בהר טוב, שהייתה מיושבת ביהודים בולגריים אשר רכשו מהמסיון את המושבה ערטוף, היה מופקד על חוותו של יצחק ליב גולדברג. כאן ניהל את "ספר העדר" הראשון במטרה להשביח את הבקר ולהעלות את תנובת החלב. משק הבקר שניהל היה כה ידוע עד כי אפילו במקוה ישראל קנו את עגלותיו. כמו כן, עשה ניסיונות בגידול כותנה במג'דלה שעל גדות הכנרת ועיבד את הקרקעות של אבו שושה ליד גזר.
בשנת התרס"ט, 1909, התיישב משה בקר בראשון לציון. את אדמתו קיבל מיצחק לייב גולדברג (עליו כתב גרשון גרא את ספרו "הנדיב הלא ידוע).
לזכותו פעילות ציבורית: חבר בוועד בית הספר בשנים התרפ"א-התרצ"ט, 1939-1921; חבר בוועד המושבה בשנת התרפ"ב, 1922; חבר הוועד החקלאי בשנים התרפ"ו-התרצ"ב, 1932-1926; כיהן כראש המוסד השיפוטי במושבה, מוסד אשר נקרא "בית משפט השלום העברי בראשון לציון".

מקורות לציוני דרך
רשימת תושבים בלתי קבועים, תרע"א, 1911. ארכיון המוזיאון, ע2 - 1/2 (3)
מרשם תושבים, תרפ"ד-תרפ"ה, 1924- 1925. ארכיון המוזיאון, ע2 - 1/2 (5).
מרשם תושבים, תרפ"ו-תרפ"ז,1926 -1927. ארכיון המוזיאון, ע2 - 1/2 (6).
תיעוד בעל-פה. ארכיון המוזיאון.
גרא, גרשון. חמדת אבות, תל אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1982.
יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941.
ענר, זאב. סיפורי משפחות, סיפורן של חמישים משפחות בתולדות היישוב, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1971.