בקר בילה בלהה
שנת לידה: תר"מ 1880
מקום לידה: וילנה
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה: תרס"ט 1909
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תרצ"ט 1939
בקר מנחם מנדל
 
בקר רוזה
מלצר ליב
 
מלצר רחל
    בקר משה   בקר בילה בלהה    
ילדי האישיות המוצגת:   בקר אליעזר    בקר ניסן    זלסקי (בקר) לאה    בקר שמואל    בקר עמנואל    בוטקובסקי (בקר) הדסה    בקר אבשלום    בקר יהודה    בקר יגאל
בלהה (עומדת משמאל) ומשה בקר וילדיהם, ראשית שנות העשרים (למאה ה-20)
בלהה בקר (שנייה מימין), בנה שמואל וילדיו (ממי מימין, עדנה על ברכיו), בתה לאה והילד שמעון בקר.