ברניצקי (טוליפמן) רבקה
שנת לידה: תרמ"ז 1887
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה: תרנ"א 1891
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תש"ל 1980
ברניצקי (ברלניצקי) נתן
 
ברניצקי (ברלניצקי) דובה דאבע
טוליפמן אלכסנדר זלקינד
 
טוליפמן (דיקלמן) שבע
    ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי   ברניצקי (טוליפמן) רבקה    
ילדי האישיות המוצגת:   קולברג (ברניצקי) נחמה    פלמן (ברניצקי) צפורה    ברניצקי שלום שמונה
רבקה טוליפמן(עומדת במרכז), הוריה, אחיותיה רחל (למטה משמאל) ושרה (למטה במרכז) ואחיה דוד, סוף המאה ה-19
רבקה ברניצקי ובנה שלום, התרע"ח, 1918
רבקה ומרדכי ברניצקי ובנותיהם
האחיות לבית טוליפמן: (מימין) רחל חודורובסקי, חנה אברמוביץ, רבקה ברניצקי, לאה כהן, שרה בלוך, שנות העשרים (למאה ה-20)
רבקה ברניצקי (באמצע) ואחיותיה רחל ולאה, שנות השבעים (למאה ה-20)