ברניצקי (ברלניצקי) חיים
שנת לידה: תרכ"ג 1863
שנת עלייה: תרמ"ד 1884
שנת הגעה למושבה: תרמ"ה 1885
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: איכר, כורם
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תרצ"ה 1935
יובל אברהם מרדכי
 
יובל צ'רנה שרה
ברניצקי (ברלניצקי) נתן
 
ברניצקי (ברלניצקי) דובה דאבע
    ברניצקי (יובל) פסיה   ברניצקי (ברלניצקי) חיים    
ילדי האישיות המוצגת:   ברניצקי עזריה עזרא    ברניצקי שמעון    ברניצקי צבי הירש    ברניצקי יצחק    ברניצקי בנימין    עדיני (ברלניצקי) שרה    ברניצקי נתן    ברניצקי אליהו    תמרי (ברניצקי) דבורה בולה
חיים ברניצקי ונכדו יוסף בחצר ברניצקי, התרצ"ד, 1934
בית חיים ופסיה ברניצקי ברחוב מוהליבר
חיים (משמאל) ופסיה ברניצקי (מימין) ונכדיהם פיתה ויוסף. במרכז אמה של פסיה). ראשית שנות השלושים (למאה ה-20)

חיים ברניצקי (ברלניצקי בשם המשפחה המקורי) נולד ברוסיה, פלך מינסק, בעיירה נובורודוק. עלה לארץ עם משפחתו בשנת התרמ"ד, 1884, ושנה מאוחר יותר הגיעו לראשון לציון.
חיים עבד במסגרייה (נפחייה) אשר בחצר אביו ובמשק. לאחר פטירת אביו, קיבל בירושה את מחצית אחוזתו והיה לאיכר עצמאי.
חיים ברניצקי לקח חלק בפעילות ציבורית במושבה: כגבאי בית הכנסת פעל (יחד עם יעקב פרימן) להקמת גדר מסביב לבית הקברות וטיפל בבנייתה; נמנה עם מייסדי קופה חקלאית במושבה; אחרי מותם של אביו ושל מנחם מנדל אברמוביץ', המשיך (יחד עם אחיו מרדכי) את פעילותם בהשאלת אביזרים רפואיים לנזקקים; כיהן כיושב ראש הוועד של חברת "לינת צדק".