מזי"א (גוטמן) איגניה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תרצ"ב 1932
מזי"א אליהו
 
מזי"א חנה
גוטמן משה
 
    מזי"א אהרן מאיר   מזי"א (גוטמן) איגניה    
ילדי האישיות המוצגת:   מזי"א אליהו רוניא (רנה)    איזקסון (מזי"א) מרגלית