בר נס לאה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: מורה
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
בר נס (ניסימוב) מרדכי
 
בר נס (רוז'נסקי) שולמית
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    בר נס יזהר   בר נס לאה