כצלר (גולדברג) חנה
שנת לידה: תרס"א 1901
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשנ"ה 1995
כצלר (קצלר) פייביל שרגא
 
כצלר קצלר (מילר) מרגלית מרגולה
גולדברג אברהם זאב
 
גולדברג שיינה בתיה
    כצלר נחום   כצלר (גולדברג) חנה    
ילדי האישיות המוצגת:   כצלר עודד    שקולניק (קצלר) נגה
חנה ונחום כצלר ובנם עודד, התרפ"א, 1921