ברד אברהם
שנת לידה: תרל"ד 1874
מקום לידה: רומניה
שנת עלייה: תרנ"ג 1893
שנת הגעה למושבה: תרנ"ז 1897
מקום מגורים במושבה: בית חן טוב
עיסוק: כורם, קצב
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תרצ"ז 1937
אברמוביץ (הוכמן) מנחם מנדל
 
אברמוביץ אסתר
ברד דניאל
 
    ברד (אברמוביץ) פייגה צפורה   ברד אברהם    
ילדי האישיות המוצגת:   רבינוביץ (ברד) אסתר עטא    מאירוביץ (ברד) שרה    שפירא סמיט (ברד) לאה
אברהם ברד (יושב), אשתו צפורה (עומדת שנייה מימין) ומשפחתם

אברהם ברד נולד ברומניה ועלה לארץ כבחור צעיר. לפי גרסה אחת, הגיע לראשון לציון בשנת תרמ"ב, 1882, ונמנה עם משפחות המייסדים.
לפי גרסה אחרת הגיע מאוחר יותר, בשנת תרמ"ג, 1883.
שלוש שנים שהה במקום ואז מכר את אדמתו לפקידות ועזב.
בשנת תרנ"ז, 1897, משנשא לאישה את בת מנחם מנדל אברמוביץ', חזר אברהם ברד לראשון לציון ובנה בה את ביתו.
גרסה נוספת שאינה ברורה: אברהם ברד - או אביו דניאל "שהיה עמו" לפי יודילוביץ - לימד בחדר, שקדם לבית הספר שבמושבה, לימודי דת.

מקורות לציוני דרך
רשימת אזרחי המושבה למשפחותיהם ולאחוזותיהם (רשימת "אזרח" בעל אחוזה), תרס"א, 1901. ע2- 1/2 (1). ארכיון המוזיאון.
מרשם תושבים, תרפ"ד-תרפ"ה, 1924- 1925. ארכיון המוזיאון, ע2 - 1/2 (5).
מרשם תושבים, תרפ"ו-תרפ"ז,1926 -1927. ארכיון המוזיאון, ע2 - 1/2 (6).
יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941.
פרימן, א"מ. ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים.
חוזים וצוואות ע2 - 3/2