בולקינד (בולנטשוק) רבקה
שנת לידה: תר"ז 1847
שנת עלייה: תרמ"ג 1883
שנת הגעה למושבה: תרמ"ח 1888
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: ת"ש 1940
גרינברג אברהם דוד
 
בולנטשוק משה
 
    בולקינד (בולקין) אלחנן   בולקינד (בולנטשוק) רבקה    
ילדי האישיות המוצגת:   בולקינד שלמה    בולקינד שמואל    קוסובסקי (בולקינד) גיטל    שפינר (בולקינד) חנה

רבקה בולקינד נולדה בסלונים, פלך גרודנה, רוסיה. קיבלה שם חינוך מסורתי. יחד עם בעלה השתתפה בייסוד אגודה ליישוב ארץ ישראל ובקניית נחלה בארץ.
בשנת התרמ"ג, 1883, עלתה עם משפחתה לארץ. ביפו, בשל גזרות השלטון התורכי, הופרדה מבעלה ויחד עם ילדיה הסתתרה בביירות עד אשר, בסיועו של יהושע שטאמפר, איש פתח תקוה, הצליחה לחזור לארץ ולהתיישב עם משפחתה ביהודיה.
וכך מספר תדהר: "כאן נתנסתה בכל התלאות של נשי המתישבים הראשונים: קדחת, מחלות ילדים ואף קבורת ילדים, מחסור, רכיבה ליפו בלוית ערביה שומרת על חמור או גמל להביא מצרכים (פעם עיכבתה גאות הנחל בחורף מהגיע לביתה והוכרחה לסור ללון אצל משפחה ערבית בכפר חייריה ונהגו בה הכנסת - אורחים בכבוד), בישול ואפיה תוך מחסור בדלק, טחינת גריסים בטחנת - יד ערבית מחוסר אפשרות לאפות לחם כהוגן, תוך כך עזרה לבעלה בנסיונו החלוצי הנועז ליצור תעשיית טויה ואריגה ביהודיה ולעשות מצר מקומי טליתות ועבאיות..." (ד. תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, כרך ב' עמוד 752).
בשנת התרמ"ח, 1888, התיישבה עם משפחתה בראשון לציון. כאן, משנפצע בעלה בעבודתו ביקב, פתחה חנות ונטלה על עצמה את עול פרנסת המשפחה.