שקולניק יהודה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
שקולניק זוסיא
 
שקולניק חנה חנצ'י
    שקולניק שרה   שקולניק יהודה    
יהודה שקולניק, (שורה שנייה, ראשון מימין) בקבוצה הספורטיבית "היעלים" התרפ"ב, 1922
יהודה שקולניק (מימין) עם אחיו
יהודה שקולניק (ראשון מימין) לידו אשתו ובני המשפחה