ציגלרויט חנה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
ציגלרויט משה
 
ציגלרויט (טפר) הניה
תמונה חסרה
 
    ציגלרויט יהודה   ציגלרויט חנה    
ילדי האישיות המוצגת:   צאלי (ציגלרויט) דורון