ברשבסקי שלמה
שנת לידה: תרל"ח 1878
שנת עלייה: תרנ"א 1891
שנת הגעה למושבה: תרנ"ז 1897
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשי"ט 1959
גולדברגר אריה ליב
 
גולדברגר אסתר
ברשבסקי אהרון
 
ברשבסקי חאשי
    ברשבסקי (גולדברגר) שרה   ברשבסקי שלמה    
ילדי האישיות המוצגת:   ברשבסקי שמחה דוד    בוקס (ברשבסקי) בת שבע    ברשבסקי נפתלי    דודזון (ברשבסקי) רבקה    ברשבסקי חיים    ברשבסקי משה
שלמה ברשבסקי עם נינו איל, ראשון לציון 1954
שלמה ברשבסקי (בראש השולחן), משמאל בנו משה, מימינו בנו נפתלי וכלתו טובה, 1959

שלמה ברשבסקי נולד בבריסק, פלך גרודנו, רוסיה. עלה לארץ בשנת התרנ"א, 1891, יחד עם אמו האלמנה, התיישב ביפו ועבד אצל ל' גולדברגר.
לאחר נישואיו לשרה גולדברגר, החל לעבוד ביקב בראשון לציון. כל השבוע היה מתגורר בגפו במושבה ובסופו - חוזר אל ביתו ביפו.
בשנת התרנ"ז, 1897, התיישב עם רעייתו במושבה והחל לעבוד בכרמי האיכרים. הוא התמסר לענף הגפן והיה למומחה. מאוחר יותר, קיבל חלקת אדמה ליד נס ציונה - אדמה שנרכשה על ידי חובבי ציון, ונטע את כרמו שלו.
את היבול היה מעביר אל היקב על גבי גמלים וילדיו עוזרים על ידו. אחרי מלחמת העולם הראשונה מכר את הכרם.
שלמה ברשבסקי היה איש ספר וכל ילדיו זכו בעידודו ללמוד ולרכוש השכלה.
כל חייו במושבה עברו עליו, יחד עם משפחתו, בביתו אשר ברחוב ירושלים - בית עשוי חימר וטיט.