סגל (כהן) מרים
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשנ"א 1991
סגל זליג
 
סגל (גרברג) שרה
כהן משה אהרון
 
כהן (פרוסקורובסקי) פנינה פעריל
    סגל משה   סגל (כהן) מרים    
ילדי האישיות המוצגת:   רייס (סגל) מתילדה    סגל אביעזר