גורדון אברהם זאב
שנת לידה: תר"כ 1860
שנת עלייה: תרנ"א 1891
שנת הגעה למושבה: תרנ"ג 1893
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה: תרע"ח 1918
שנת פטירה: תרצ"א 1931
יעקבזון שרגא פיביש
 
יעקבזון (מנדל) ליבא אהובה
תמונה חסרה
גורדון ראובן יוסף
 
    גורדון (יעקבזון) שרה   גורדון אברהם זאב    
ילדי האישיות המוצגת:   יעקבסון (גורדון) עדה לאה    גורדון מנחם    גורדון יהושע    הולצמן (גורדון) אילת הינדה    גורדון ראובן יוסף    גורדון רחל

אברהם זאב גורדון נולד בשאוולי, ליטא. קיבל חינוך תורני והשתלם גם בהשכלה כללית. רואה חשבון במקצועו. חבר פעיל בתנועת חיבת ציון.
בשנת התר"ן, 1890, ביקר לראשונה בארץ, הצטרף לחברת "מנוחה ונחלה" שייסדה את רחובות ורכש בה קרקע. שנה מאוחר יותר, עלה עם משפחתו והתיישב ברחובות, שם הקים משק גדול והנהיג בו עבודה עברית. השתתף בהגנת רחובות מפני הפורעים הערביים.
בשנת התרנ"ג, 1893, התיישב בראשון לציון ונמנה עם המתנחלים בה בעלייה השנייה. גם כאן הקים משק והיה לכורם. את ביתו בנה מול בית הספר העברי הראשון, אז רחוב הרצל, שמאוחר יותר היה לרחוב אחד העם. בביתו זה, בקומה השנייה, התגורר עם משפחתו והקומה התחתונה הושכרה למגורי המורים, השומרים ואחרים. מאוחר יותר, נמכר הבית לוועד המושבה ולימים הוקם בו מלון לונדון.
אברהם זאב גורדון התמסר לפעילות ציבורית במושבה. חבר בוועד המושבה ומבקר החשבונות בשנים התרנ"ז-התרנ"ח, 1898-1897 וכן בשנים התרס"א, 1901, והתר"ע, 1910. פעל להספקת מים משוכללת לתושבים ולשיפור הכבישים והגנים. נמנה עם מייסדי "תלמוד תורה" וחבר הוועד שלו.
משפרצה מלחמת העולם הראשונה (1914) התמסר לאגירת מזון ציבורית שנעשתה כדי להציל את התושבים מרעב. פעיל באגודת הכורמים.
בתום המלחמה (1918), עזב עם משפחתו לתל-אביב וגם שם התמסר לפעילות ציבורית. מציינים בייחוד את עזרתו בבניית בית הכנסת הגדול שם (התרפ"ב-התרפ"ח, 1928-1922).
משנפטר, הספידו הסופר אביגדור המאירי כדלהלן: "רבי זאב גורדון, המוהיקני האחרון בין המוהיקנים האחרונים של חיבת ציון הטהורה, שטיפוסו הוא אחד מעמודי התווך של בניין האיפופיאה העברית החדשה" (נדפס ב"דואר היום" כ'"ו תשרי התרצ"ב).