מוסאל (מזרחי) פרידה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה: תרפ"ח 1928
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשנ"ד 1994
מוסאל יצחק
 
מוסאל (דהרי) צביה
תמונה חסרה
 
מזרחי מרים
    מוסאל (מוסייל בן יצחק) יעקב   מוסאל (מזרחי) פרידה    
ילדי האישיות המוצגת:   מוסאל אסתר    אריה (מוסאל) רחל