סולימן ישראל
שנת לידה: תש"א 1941
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשע"ה 2015
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
סולימן שלמה
 
סולימן (אביוב) מרים
    סולימן תלמה   סולימן ישראל    
ילדי האישיות המוצגת:   סולימן שלמה שלומי    סולימן טל    סולימן עפרי    סולימן מאיה
ישראל סולימן (גוש ימין, שורה שלישית מלמטה, שלישי מימין), בתמונת מחזור תשט"ז 1956