הרצבי (קרסנשטיין) צפירה
שנת לידה: תר"פ 1920
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
קרסנשטיין יוסף
 
קרסנשטיין (דשבסקי) מניה
    הרצבי יהודה   הרצבי (קרסנשטיין) צפירה    
ילדי האישיות המוצגת:   הרצבי מיכאלה    הרצבי יוסף
צפירה קרסנשטיין (שורה רביעית מלמטה, שישית משמאל) כתה א' בבית הספר העממי ראשון לציון, התרפ"ט, 1929