דרור יהודית
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשנ"ז 1997
קרסנשטיין יוסף
 
קרסנשטיין (דשבסקי) מניה
תמונה חסרה
 
    דרור (קרסנשטיין) חיים   דרור יהודית