גינזבורג (שפירא) אסתר
שנת לידה: תרמ"א 1881
שנת עלייה: תרנ"א 1891
שנת הגעה למושבה: תרנ"א 1891
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: גננת
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשכ"ו 1966
מקום קבורה: ישראל, תל אביב
השתייכות לקבוצות
גינזבורג שניאור זלמן אליעזר
 
גינזבורג (דובנוב) צפורה
שפירא ישראל חיים
 
שפירא שרה פיגה
    גינזבורג אהרון פיביל   גינזבורג (שפירא) אסתר    
ילדי האישיות המוצגת:   ברדלאו (גינזבורג) יהודית    גינזבורג נח
אסתר גינצבורג (שפירא) עם כיתת הגן שלה

אסתר שפירא גינצבורג נולדה ברוסיה, פלך טומאף, בעיירה אוסמאן.
יחד עם הוריה הגיעה לראשון לציון בשנת התרנ"א, 1891.
למדה בבית הספר העממי ("חביב") במושבה והצטיינה בלימודיה.
פקיד הברון שייד, אשר ביקר בבית הספר, התרשם ממנה מאוד וביקש לשלוח אותה לפריז להמשך לימודים. אולם, בשל התנגדות אביה ובהשפעתו של דוד יודילוביץ, שראה בה מועמדת מתאימה לניהולו של גן ילדים עברי במושבה, חל שינוי בתכנית.ואסתר
נשלחה לירושלים להשתלם שם בגן הילדים האנגלי, בניהולה של פורטונה בכר, בשיטת פרבר. (פרבר, מחנך גרמני ותיאורטיקן של החינוך במאה התשע-העשרה, היה אבי המונח "גן ילדים". הוא השווה את החינוך לגידול צמחים בגן ואת המחנך - לגנן ופיתח את הרעיון שיש להניח לילד להתפתח על פי טבעו ולהתנסות בהתנסויות שונות שמתוכן תתפתח אישיותו).
בשובה של אסתר שפירא לראשון לציון, בשנת התרנ"ח, 1898, והיא מוכתרת בתואר "גננת", החלה לנהל את גן הילדים הראשון לפי שיטת פרבל "עברית בעברית".
שש שנים ניהלה את גן הילדים. בתקופה זו נישאה לאהרון גינזבורג ומשנתמנה הוא להיות בא כוחו של היקב בלונדון, התפטרה מעבודתה ועזבה יחד עמו ועם ילדיה לשם.
בסוף שנות החמישים חזרו אסתר ואהרון גינזבורג לארץ והתגוררו בתל-אביב עד ימיהם האחרונים.

מקורות לציוני דרך
רשימת אזרחי המושבה למשפחותיהם ולאחוזותיהם (רשימת "אזרח" בעל אחוזה), תרס"א, 1901. ע2- 1/2 (1). ארכיון המוזיאון.
אוספים אישיים, תיקי מפתח. ארכיון המוזיאון.
יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941.
פרימן, א"מ. ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים.