עבודת שורשים
שם התלמיד/ה:
שי לבני

שמות ההורים:
בטי ונחמן לבני

שמות סבתא וסבא
(הרלוונטיים לאלבום המשפחות):

בלה ודניאל דבורקין

בית אב באלבום המשפחות:
שיינה דובה ומאיר אלכמיסטר

בית הספר:
חטיבת ביניים "מעלות", ראשון לציון

שנת הגשת העבודה:
תשס"ד 2004