עבודת שורשים
שם התלמיד/ה:
דניאל קרישבסקי

שמות ההורים:
ירון וילנה קרישבסקי

שמות סבתא וסבא
(הרלוונטיים לאלבום המשפחות):

פאני צפורה ויעקב קרישבסקי

בית אב באלבום המשפחות:
רחל לאה ויעקב חיים קרישבסקי

בית הספר:
חטיבת ביניים "אבני החושן", ראשון לציון

שנת הגשת העבודה:
תשס"ה 2005